Tärkeä tuoteturvallisuustiedote Minoan asiakkaille!

Minoa Oy:n verkkokauppa haluaa tuoda tiedoksi, että sen verkkokaupassa myynnissä olleet tuotteet Cremnitz White (Lyijyvalkoinen), Cremnitz White Walnut Oil (Lyijyvalkoinen) ja Foundation White (Lyijyvalkoinen) -nimiset öljyvärit sisältävät lyijykarbonaattia ja tästä johtuen niitä ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena tai seoksissa, jos aine on tai seos on tarkoitettu käytettäväksi maalina.

EU -lainsäädäntö REACH-asetus rajoittaa CMR -aineiden käyttöä (syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat, vaaralliset aineet). Tästä syystä Minoa on lopettanut kyseisten värien markkinoinnin ja myynnin sekä pyytää niitä ostaneita asiakkaita ottamaan yhteyttä palautusmenettelyä varten.

Tuotteet tulee palauttaa pikaisesti Minoa Oy haltuun
Minoa Oy
Takumäentie 1 b
13130 Hämeenlinna

Lisätietoa palautusmenettelystä: tilaukset@minoa.fi tai Puh. 045 857 8840

Palauttamisesta ei koidu palauttajalle kuluja ja Minoa korvaa tuotteen arvon.
Palautetut tuotteet Minoa loppusijoittaa/poistaa asianmukaisella tavalla.

Parhain Terveisin Minoa Oy

Ett viktigt meddelande till MINOAs kunder ang. produktsäkerheten

MINOA Oys webbutik informerar att följande produkter i näthandeln: Cremnitz White (Blyvit) , Cremnitz White Walnut Oil ( Blyvit) och Foundation White (Blyvit) innehåller blykarbonat och därför får inte säljas eller användas som ingrediens i blandningar om ingrediensen eller blandningen har avsetts till målarfärg. EU- lagstiftningens REACH-dekret begränsar användningen av CMR ämnen (cancerframkallande, arvskadande, farliga ämnen). Därför har MINOA slutat marknaden och försäljningen av ovannämnda artiklar och ber kunder som köpt dem vänligen kontakta oss för återlämningen.

Produkterna bör snabbt återlämna till
MINOA Oy
Takumäentie 1b
13130 Hämeenlinna


Mer information: tilaukset@minoa.fi eller tel. 045 857 8840
Återlämningen är kostnadsfri för kunden och Minoa ersätter produktens värde. De lämnade varorna Minoa slutför eller likviderar på ett adekvat sätt.

Med bästa hälsningar Minoa Oy